Autobusová doprava
Na výběr našich řidičů klade firma vysoký důraz, jsou příjemní, ochotní a mezinárodně zkušení. Pravidelně procházejí vzděláváním v technice, údržbě, dopravních předpisech, pravidlech bezpečné jízdy, v pravidlech jednání s klienty, všichni řidiči úspěšně absolvovali psychologické vyšetření a zdravotní prohlídku.

Řidiči dodržují platné mezinárodní předpisy (nařízení ES č. 561/2006, AETR), tzn. některé poptávky klientů nejsme bohužel schopni realizovat, resp. realizovat jen za pomoci dalších vícenákladů (např. přeprava dalšího řidiče naproti busu, ubytování jiných řidičů na trase přepravy).

Všechny autobusy jsou vybaveny mobilními telefony, jsou tak 24 hodin denně ve spojení s dispečinkem. Řidiči alespoň částečně ovládají jeden mezinárodní jazyk.

Řidiči absolvují s autobusy ročně celkem necelý 1mil. kilometrů, mají zkušenosti nejen s letním provozem, ale absolvují i tisíce kilometrů v náročných podmínkách zimních lyžařských zájezdů do Alp.

Ve svém oboru patří naši řidiči mezi nejlepší.

Máte řidičské oprávnění a chcete být součástí našeho týmu? Více informací najdete v "Kariéra".

Řidiči