Autobusová doprava
Vozový park, přepravované osoby a zavazadla jsou pojištěny proti škodám na majetku i zdraví. Zákonné pojištění je uzavřeno u pojišťoven Allianz na maximální limit 150 mil. Kč.

Pojištění