Autobusová doprava
Vozový park, přepravované osoby a zavazadla jsou pojištěny proti škodám na majetku i zdraví. Zákonné pojištění je uzavřeno u pojišťoven Allianz a Kooperativa na maximální limit 150, resp. 100 mil. Kč.

Pojištění