Autobusová doprava
Na výběr našich řidičů klade firma vysoký důraz, jsou příjemní, ochotní a mezinárodně zkušení. Znají své autobusy, pravidelně procházejí vzděláváním v technice, údržbě, dopravních předpisech, pravidlech bezpečné jízdy, v pravidlech jednání s klienty, všichni řidiči úspěšně absolvovali psychologické vyšetření a zdravotní prohlídku.

Řidiči dodržují platné mezinárodní předpisy (nařízení ES č. 561/2006, AETR - doby řízení a přestávek, dobu odpočinku), tzn. některé poptávky dopravy klientů nejsme schopni realizovat, resp. realizovat jen za pomoci dalších vícenákladů (např. využití 2. řidiče, náklady na přepravu dalšího řidiče naproti busu, náklady na dopravu a ubytování jiných řidičů na trase přepravy apod.).

Všechny autobusy jsou vybaveny mobilními telefony, jsou tak 24 hodin denně ve spojení s dispečinkem.

Řidiči mají zkušenosti nejen s letním provozem, ale absolvují i tisíce kilometrů v náročných podmínkách zimních lyžařských zájezdů do Alp.

Naši řidiči jsou kvalifikovaní profesionálové, ve svém oboru patří naši řidiči mezi nejlepší.

Máte řidičské oprávnění a chcete být součástí našeho týmu? Více informací najdete v "Kariéra".

Řidiči