Autobusová doprava
Na výběr našich řidičů klade firma vysoký důraz, jsou příjemní, ochotní a mezinárodně zkušení. Znají své autobusy, pravidelně procházejí vzděláváním v technice, údržbě, dopravních předpisech, pravidlech bezpečné jízdy, v pravidlech jednání s klienty, všichni řidiči úspěšně absolvovali psychologické vyšetření a zdravotní prohlídku.

Řidiči dodržují platné mezinárodní předpisy (nařízení ES č. 561/2006, AETR), tzn. některé poptávky klientů nejsme bohužel schopni realizovat, resp. realizovat jen za pomoci dalších vícenákladů (např. přeprava dalšího řidiče naproti busu, doprava + ubytování jiných řidičů na trase přepravy).

Všechny autobusy jsou vybaveny mobilními telefony, jsou tak 24 hodin denně ve spojení s dispečinkem.

Řidiči mají zkušenosti nejen s letním provozem, ale absolvují i tisíce kilometrů v náročných podmínkách zimních lyžařských zájezdů do Alp.

Naši řidiči jsou kvalifikovaní profesionálové, ve svém oboru patří naši řidiči mezi nejlepší.

Máte řidičské oprávnění a chcete být součástí našeho týmu? Více informací najdete v "Kariéra".

Řidiči