Autobusová doprava

Ceník dopravních služeb
INTERTRANS PLZEŇ, spol. s r.o.Dopravní služby nabízíme za přiměřené ceny - přeprava autobusem má své přímé a nepřímé náklady, práce a odpovědnost řidiče má také svoji hodnotu - našim zákazníkům tak účtujeme ceny odpovídající poskytnuté službě.

Ceny jsou dohodou se zákazníkem, jsou kalkulované dle požadované velikosti autobusu, plánovaných kilometrů a časové náročnosti zakázky. Výsledná fakturace je zpravidla součet skutečných kilometrů, čekání a přímých nákladů zakázky.

K ceně za odjeté kilometry a denní čekání autobusu se připočítávají skutečné dálniční poplatky, zahraniční silniční daně, trajekty, tunely, placené mosty, parkovné, s náklady za pronájem vleku, případně s náklady na druhého řidiče, náklady na nezajištěné ubytování, tuzemské stravné pro řidiče 120,- až 340,- Kč/den, zahraniční stravné 15,- až 45,- €/den (výše účtovaného stravného dle hodin a dle zajištěné stravy pro řidiče), event. je třeba počítat i s palivovým příplatkem v případě růstu cen nafty.

Neoplan MAN (70 míst)
Beulas VOLVO (54 míst)
Beulas MAN 2017 (47 míst)
Beulas SCANIA 2019 (47 míst)

Doprava do zahraničí osvobozena od české DPH.
Doprava v tuzemsku + 21 % DPH.
Pokud je doprava v tuzemsku a v programu i část dopravy v zahraničí, je doprava celkově osvobozena od DPH včetně tuzemského úseku.

Budeme moc rádi, pokud využijete naše služby dopravy. Dále viz "Poptávka".

INTERTRANS PLZEŇ spol. s r.o.

Ceník